IP sodeluje pri Državnem preventivnem mehanizmu z Varuhom človekovih pravic

Inštitut Primus še naprej sodeluje z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Skupaj z varuhinjo, njeni sodelavci ter sodelavkami ter predstavnicami in predstavniki še dveh nevladnih organizacij obiskujemo različne institucije, kot so zavodi za prestajanje kazni zapora, policijske postaje, domovi upokojencev, psihiatrične bolnice in nekatere druge, ki imajo zaprte oddelke.

Inštitut Primus od januarja 2014 v poslovni skupini Brez dobička

Inštitut Primus je od januarja 2014 vključen v poslovno skupino Brez dobička (vse informacije na www.brezdobicka.si) in sicer kot notranja organizacijska enota SKUP - Skupnost privatnih zavodov (info www.skup.si).
 

Tudi v letu 2014 vam nudimo pravno pomoč in mediacijo

Inštitut Primus tudi v letu 2014 ponuja storitve pravnega svetovanja in pravne pomoči za nevladne organizacije, organizacije socialne ekonomije, javne zavode ter druge naročnike. Ponujamo pravno pomoč na različnih področjih na katerih se srečujete s pravnimi problemi. Načine ter pogoje svetovanja in pomoči dogovorimo z naročnikom. Med našimi zadovoljnimi naročniki so Socialna zbornica Slovenije, Občina Bohinj, Gorenjsko regionalno stičišče GROZD itd.

Strani